# جوین

شهرستان جوین

                                                                                                              شهرستانجوین در فاصله 75 کیلومتری شمال غربی شهرستان سبزوار و بین 20/56 شمالیقرارگرفته است و ارتفاع متوسط منطقه 1100 ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 24 بازدید