شهرستان جوین

 

                                                                                                            شهرستانجوین در فاصله 75 کیلومتری شمال غربی شهرستان سبزوار و بین 20/56 شمالیقرارگرفته است و ارتفاع متوسط منطقه 1100 متر می باشد این بخش به طول 60 کیلومتر وعرض 50 کیلومتر از شمال با فاصله 75 کیلومتری به شهرستان اسفراین متصل می باشد.

این منطقه بعلت واقع شدن بین ارتفاعات  کوههایآلاداغ در شمال و کوههای سبزوار در جنوب از موقعیت ویژه ای برخوردار است. عبور راهآهن سراسری تهران - مشهد از مرکز این منطقه موقعیت آن را ممتاز نموده است.

 در کتاب لسان العرب جلد 2 ابن منصور درباره جوین نقل کرده است.جوین مصغر جون(گون) و آن نام گیاهی است که از شدت سبزی به سیاهی بدل شده است یا از ماده جونه و آن خورشید پاست بخاطر نورانی و صفایش در (انس) آمده است که پیامبر گرامی اسلام(ص)عبایی داشت به رنگ سفید و سیاه که از این کلمه به معنی رنگارنگ تعبیر می شد. جوین به قول سعید ابن ربیع شاعر معروف عرب سرزمینی است که نفس کشیدن در طبیعت این سرزمین فرح بخش است و یا چون ملجا و پناهگان مردم خراسان در زمانهای مختلف بوده بنام جوین نامگذاری شده است.در ضمن منطقه ای گسترده ، مسطح و حاصلخیز است که انواع محصولات کشاورزی همانند چغندر ،گندم ، جو ، هندوانه ،خربزه ، انگور ،ذرت و... از آن برداشت میشود ،و تقریبا یکی از قطبهای کشاورزی استان است به همین منظور کارخانه ی قند جوین و چند سیلوی گندم هم در آن واقع شده است.

 

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
جوینی

خواب دیگه چه کنیم شهرستان مای دیگه

داوود صداقت خواهی

عالی بود